Pecka výhry za SMS

Pošlete SMS, my pošleme výhru... Jednoduché.

Pravidla hry peckaSMS.cz

Toto jsou kompletní soutěžní podmínky, zjednodušenou a zkrácenou verzi naleznete na stránce Jak hrát.

Provozovatel soutěže:
Abago holding s.r.o
Energetiků 942
735 14 Orlová
IČ/DIČ: 27842819 / CZ27842819 dále jen "Provozovatel"

Za soutěžícího je považována každá osoba, která se zúčastní soutěže odesláním placené SMS dle instrukcí na těchto stránkách, bez ohledu na to, jaký má právní vztah k telefonu, nebo telefonnímu číslu, ze kterého takovouto SMS odeslala. Dále jen "Soutěžící"

 1. Odesláním SMS potvrzujete svůj souhlas s těmito podmínkami a svůj bezvýhradný souhlas s nimi.
 2. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby mladší 18ti let, zaměstnanci a příbuzní zaměstnanců provozovatele.
 3. Veškeré SMS musí být odeslány individuálně z mobilního telefonu, generované a počítačově vytvořené zprávy nejsou uznány jako platný vstup do soutěže.
 4. Jakmile obdržíme vaši SMS, budeme vás informovat o případné výhře, nebo o počtu SMS, které zbývají do výhry.
 5. Vyhrazujeme si právo kontrolovat platnost kterékoliv SMS a případně vyloučit soutěžícího, který se pokusil ovlivnit, nebo falšovat zpracování nebo odeslání SMS.
 6. Pokud soutěžící odešle svou SMS ve výherním pořadí, bude informován odpovědní SMS s kódem výhry, a stane se "výhercem". Kódem se pak telefonicky, nebo emailem prokáže. Na základě tohoto kódu mu provozovatel zašle výhru.
 7. Provozovatel výhru zašle bezplatně kurýrem PPL, pokud to velikost a povaha výhry umožňuje. Pokud Výhru odeslat nelze, bude to na stránce se soutěží předem uvedeno. V takovém případě je výhru nutno vyzvednout na místě určeném provozovatelem, na území ČR.
 8. Provozovatel neposkytuje záruku a nenese odpovědnost za jakékoliv případné vady výhry. Případné reklamace může výherce uplatňovat u prodejce, u kterého byla výhra zakoupena.
 9. Za odeslání výhry je považováno předání balíku, adresovaného výherci, logistickému partnerovi provozovatele.(Česká pošta, PPL, apod). Odesláním výhry přechází na vítěze nebepečí škody na výhře.
 10. Pokud výherce neuplatní svůj nárok na výhru do 30ti kalendářních dnů způsobem uvedeným v následujícím bodu, nárok na vydání výhry bezpodmínečně zaniká.
 11. Výherce své právo na výhru může uplatnit pouze odesláním emailu na adresu office@abago.cz, ve kterém uvede svůj kód výhry a adresu, na kterou si přeje výhru zaslat. V případě, že provozovatel obdrží více nároků na výhru se stejným kódem výhry, považuje za platný pouze první obdržený email. Je tedy v zájmu výherce nikomu nesdělovat informace o kódu výhry.
 12. Pokud není z jakéhokoliv důvodu soutěž schopna provozu, vyhrazuje si provozovatel soutěž zrušit, ukončit, upravit, nebo pozastavit. O takovéto skutečnosti budou soutěžící informováni vždy na hlavní straně serveru www.peckasms.cz, pokud se uživateli bezprostředně před odesláním zprávy nenačte ani tato stránka, nebo je na ní text o zastavení hry, nesmí odeslat soutěžní SMS. Pokud přesto SMS odešle, a nedojde k jejímu zpracování systémem provozovatele, pak se SMS považuje za ztracenou a soutěžící nemá nárok na jakoukoliv kompenzaci.
 13. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto pravidla, aktuální pravidla jsou vždy uvedena na stránkách www.peckasms.cz
 14. Provozovatel je oprávněn měnit výhry v jednotlivých soutěžích i během jejich trvání, vždy za výhru v odpovídající hodnotě tak, aby již došlé SMS zůstaly započítány.
 15. V případě nedostupnosti konkrétní výhry, je provozovatel oprávněn nabídnout jinou výhru ve srovnatelné tržní ceně.
 16. Odeslanou SMS nelze již žádným způsobem vzít zpět, nebo nárokovat jakékoliv odškodné.
 17. Pořadí SMS je dáno pořadím, ve kterém systém provozovatele zprávy obdržel. Provozovatel nenese odpovědnost za žádné zdržení, nebo technické problémy na trase do jeho systému.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel s nikým nesdílí žádné informace umožňující identifikaci soutěžících bez souhlasu soutěžícího. S vyjímkou situací, kdy by provozovatel byl oprávněn, nebo povinen takovouto informaci vydat dle zákona.

V případě, že soutěžící vyhraje některou z cen, je provozovatel oprávněn použít jméno a příjmení výherce, město bydliště, případné prohlášení, fotografie, videonahrávky nebo jiné informace k reklamním účelům a propagaci bez předchozího oznámení a bez náhrady.

Copyright Abago Holding s.r.o.,
všechna práva vyhrazena.
Navštivte také další projekty: Služby:  Digi Reality - Realitní vyhledávač | Ušetřím.cz - Vyhledávač cen | Inzerce Dýně.cz - Inzerce zdarma | Moderní svět - Nejen o technologiích
Zábava: PeckaSMS.cz - vyhrajte super ceny | 101her.cz - Online hry zdarma |
TOPlist